Programy

Program 15. 10. 2010
Oddíl: 1. Mojžíšova 28-31
  • po setkání s Bohem dostal Jákob novou sílu
  • Bůh nás provází těžkými a složitými situacemi
  • Bůh je věrný a žehná nám
 Poznávej ho (Hospodina) na všech svých cestách
 on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3,6
Comments