Kdo jsme?

Zakladatelem klubu Žárovka je Sbor Církve bratrské v Bystrém. (viz Kontakty)

Vedoucí klubu jsou věřící lidé, kteří dělají tuto práci ve svém volném čase a nejsou za ni finančně ohodnocováni. Vedoucí vidí velkou potřebu věnovat se dětem a mládeži a proto to dělají jako dobrovolníci. To ale neznamená, že vedoucím klubu může být "kdokoliv". Vedoucí jsou osvědčení lidé v práci s dětmi. Velký důraz klademe na to, aby i samotný život vedoucích (i mimo setkání klubu) byl pro děti na klubu příkladem.

Vedoucí chtějí touto svojí prací pozitivně přispět do života dětí, které mohou na klubu získat či upevnit zdravé životní hodnoty, poznat dobré kamarády a správnou partu. Stejně jako klasická žárovka svítí a hřeje, tak i náš klub chce být podobným, příjemným přínosem pro současnou společnost, ve které se vlivem komerce a uspěchanosti doby vytrácejí tradiční životní hodnoty, na které generace rodičů a prarodičů byla zvyklá.

Klub Žárovka chce přispět k tomu, aby v naší společnosti stále byli lidé, kteří tyto zdravé životní hodnoty mají. 


Comments